Biļešu cenas un braukšanas maksas atvieglojumi

Atgādinām, ka katra reisa lietderība tiek mērīta pēc izsniegtā biļešu skaita. Pasažiera pienākums ir pieprasīt/paņemt biļeti no autobusa vadītāja par braucienu. Nepaņemot biļeti tiek veicināta nerentablo maršrutu un reisu slēgšana.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem nr. 599 “Par pasažieru un bagāžas pārvadāšanas kontroli”. SIA “Migar” vietējas nozīmes reģionālajos maršrutos par braukšanu bez biļetes vai braucienam nederīgu biļeti sods ir 10 EUR. Biļete ir jāsaglabā līdz brauciena beigām.

SIA “Migar” maršrutos no 2017. gada jūlija tiek piemērotas atlaides daudzbērnu ģimenes locekļiem, saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 371.,  kas nosaka kurām pasažieru grupām pienākas braukšanas maksas atvieglojumi reģionālos vietējas nozīmes un starppilsētu maršrutos. Daudzbērnu ģimenes locekļi, uzrādot 3+Ģimenes karti un personu apliecinošu dokumentu – ID karti, pasi vai skolēna apliecību, var saņemt 25% atlaidi no vienreizējās braukšanas biļetes cenas.

Cilvēkiem ar kustību traucējumiem vai vecākiem ar bērnu ratiem ir iespējams pieteikt autobusu ar zemo platformu, zvanot 72 stundas pirms plānotā brauciena, darba dienās no plkst. 8.00-17.00.

© Copyright - Sabiedriskais autobuss