Par SIA Migar

Pasažieru pārvadājumus Jelgavas novadā, SIA “Migar” nodrošina kopš 1998. gada. Pašlaik SIA “Migar” sadarbībā ar “Sabiedriskais autobuss” nodrošina pasažieru pārvadājumus 30 vietējas nozīmes reģionālajos maršrutos Jelgavas novadā.

SIA “Migar” valdes loceklis Juris Misters pasažieru pārvadājumu nozarē strādā kopš 2012. gada, galvenie darba pienākumi saistīti ar finanšu plānošanu un kontroli. Bakalaura grādu ieguvis International University Concordia Audentes (Igaunijā) starptautiskajā uzņēmējdarbības vadībā. Pieredzi finanšu jomā ieguvis strādājot starptautiskā audita uzņēmumā, kā arī pildot finanšu kontroliera un finanšu vadītāja pienākumus gan Latvijas, gan starptautiskā uzņēmumā.

© Copyright - Sabiedriskais autobuss