“Sabiedriskais autobuss” kontrolieri sodīs pasažierus par braukšanu bez biļetes

“Sabiedriskais autobuss” (SA), kas nodrošina reģionālos vietējas nozīmes un reģionālos starppilsētu pasažieru pārvadājumus Alūksnes, Saldus, Kuldīgas, Ventspils un Ādažu novados, informēs pasažierus par soda apmēriem par braukšanu bez biļetes vai braucienam nederīgu biļeti.

Saskaņā ar Ministru Kabineta (MK) noteikumiem Nr. 599. par “Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu un izmantošanas kārtību” VIII sadaļā par “Pasažieru un bagāžas pārvadāšanas kontroli”. “Sabiedriskais autobuss” informē, ka no 15. marta visos Alūksnes, Saldus, Kuldīgas, Ventspils un Ādažu novada reģionālajos vietējas nozīmes un reģionālajos starppilsētu maršrutos pasažieriem piemēros naudas sodu par braukšanu bez biļetes.

Atgādinām, ka ikviena pasažiera pienākums ir pieprasīt biļeti no autobusa vadītāja un pārbaudīt biļetē uzdrukāto informāciju, vai tā saskan ar pasažiera sniegto informāciju. Ja pasažieris nepaņem biļeti no autobusa vadītāja, iekāpjot kontrolei, sodīs gan pasažieri, gan autobusa vadītāju. No šī gada visos SA reģionālo maršrutu autobusos kontroles apjoms ir dubultots.

Ādažu novada iedzīvotājiem “Ekspress Ādaži” reģionālajos vietējas nozīmes maršrutos par braukšanu bez biļetes sabiedriskajā transportā sods būs 20 eiro. Savukārt Alūksnes, Saldus, Kuldīgas, Ventspils novados reģionālajos vietējas nozīmes un reģionālajos starppilsētu maršrutos, sods būs 10 eiro.

Personām, kurām pienākas valsts apmaksāti braucieni – personas ar invalidāti, viņu pavadoņus, politiski represētās personas, nacionālās pretošanās kustības dalībniekus, bāreņus, bez vecāku apgādības palikušos bērnus, pirmsskolas vecuma bērnus, būt īpaši vērīgiem un pārliecināties, ka izsniegtajā biļetē ar nulles vērtību norādītā gala pieturvieta sakrīt ar to, ko pasažieris nosaucis autobusa vadītājam. Ikviena pasažiera pienākums ir, iegādāto biļeti, saglabāt līdz brauciena beigām. Aicinām pasažierus informēt mūs par negodprātīgu autobusu vadītāju rīcību, sūtot informāciju uz e-pastu info@bbus.lv, norādot datumu, maršrutu, reisa laiku un autobusa nr..

 

“B-Bus” grupas uzņēmums “Sabiedriskais autobuss” aizvadītā gada nogalē iegādājies uzņēmumu “Ekspress Ādaži”

14. decembrī “B-Bus” grupas uzņēmums “Sabiedriskais autobuss” (SA) oficiāli ir kļuvis par jauno īpašnieku “Ekspress Ādaži” (EA). Turpmāk Rīgas reģionā – Ādažu novadā, reģionālos vietējas nozīmes pasažieru pārvadājumus nodrošinās SA. Patreiz notiek uzņēmumu apvienošana, ko plānots pabeigt šī gada pavasarī.

“Sabiedriskais autobuss” reģionālos vietējas nozīmes un reģionālos starppilsētu pasažieru pārvadājumus līdz šim nodrošina Saldus, Kuldīgas, Ventspils, Alūksnes novados un turpmāk nodrošinās arī Ādažu novadā. Pasažieru pārvadājumu jomā uzņēmums darbojas jau vairāk kā 60 gadus.

Kā informē “Sabiedriskais autobuss” valdes loceklis Vitālijs Komars: “Šī gada laikā plānojam būtiski atjaunot “Ādažu Ekspress” autobusu parku, vecos autobusus norakstot un papildinot kopējo autobusu parku ar jaunākiem un modernākiem autobusiem un minibusiem, kuru vidējais vecums, nepārsniedz astoņus gadus. Jo mūsu uzņēmumam ir svarīgi nodrošināt pasažieriem augstu pakalpojuma kvalitāti un drošību, kas atbilst Eiropas Savienības standartiem.”

Pagaidām nav plānots slēgt vai apvienot kādus no līdzšinējiem sešiem “Ekspress Ādaži” maršrutiem. Analizējot pasažieru plūsmu, iespējams tiks  ieviesti papildus reisi starp Ādažiem, Carnikavu, Podniekiem, Kadagu, lai atvieglotu autobusu  kustību ārpus Rīgas un pasažieriem nodrošinātu pakalpojuma pieejamību.

Par biļešu cenas politiku atbildīga ir Satiksmes ministrija, kas pagājušajā gadā realizēja  braukšanas tarifu izlīdzināšanu visos valsts reģionālajos vietējas nozīmes pārvadājumos. Šogad Satiksmes ministrija plāno ievest un popularizēt mēnešbiļešu lietošanu pasažieru vidū. Izmantojot braukšanai mēneša biļeti, brauciena atlaides apjoms var sasniegt līdz pat 20%. Arī SA plāno ieviest e-talonu, kas darbosies visos EA maršrutos, nodrošinot pasažieriem ērtāku EA pakalpojuma izmantošanu par zemāku cenu.

“Ekspress Ādaži” Ādažu novadā reģionālos vietējas nozīmes pasažieru pārvadājumus nodrošina kopš 1992. gada oktobra. Uzņēmuma kapitāldaļas līdz šim piederēja Ilgonim Balodim (35,83%) un Jānim Zūbergam (64,17%). Šobrīd “Ekspress Ādaži” nodrošina reģionālos vietējas nozīmes pasažieru pārvadājumus 6 maršrutos:

maršruts 6855 Rīga –Kalngale-Carnikava-Kadaga

maršruts 6826 Rīga-Garkalne-Vangaži

maršruts 6824 Rīga-Ādaži-Carnikava

maršruts 6822 Rīga-Ādaži-Podnieki-Garkalne

maršruts 6821 Rīga-Ādaži-Kadaga

maršruts 5371 Rīga-Carnikava-Zvejniekciems

Līdzšinējais uzņēmuma nosaukums “Ekspress Ādaži” tiks saglabāts, kamēr tiks pabeigta abu uzņēmumu apvienošana. “Ekspress Ādaži” autoparka bāzē patreiz ir 42 autobusi, darbu uzņēmumā turpinās 40 šoferi, 10 servisa darbinieki un  2 cilvēki administrācijā.